Türkçe
English
Google ÇeviriÇeviri tarafından desteklenmektedir

Tasarım Yönetimi

 

  İster tekil Villa Projesi ,ister komplike sistemlere sahip Şehir Hastane Projesi olsun, beklenti ile sonucun aynı veya daha yüksek oranda örtüşmesi projenin nasıl bir "Tasarım Koordinasyon İşlemine" tabii tutulduğuna bağlıdır.

Tüm Tasarım Hizmetlerimizde  Değer Mühendisliği "İdeal kesitin, en uygun bedelle gerçekleştirilmesi" uygulanmaktadır.

  Günümüzün hızlı gelişen teknolojileri ve ürünleri, her yapı grubunda "asgari yada azami" seviyelerde kullanımı neredeyse zaruri bir ihtiyaç olarak tüm tasarımların  multi-disipliner kontrole tabii tutulmasını zorunlu kılmıştır. Bahsi geçen kontrol hizmeti tasarımcı firmadan bağımsız 3. taraf hizmeti ile sağlanmalıdır.

 Özellikle "Villa ve Konut" benzeri butik projelerde, Ruhsat Projesi ve Mimari Uygulama Projesi haricinde; İç Mimari-Mekanik-Elektrik-Alt Yapı-Havalandırma projelerini çakıştırarak "SÜPERPOZE" edilmiş;

 • Koordinasyonlu (Superpozeli) Uygulama Projesi,
 • Shop Drawing ve 
 • As-Built gibi ileri seviye tasarım çalışmalarına çok fazla rastlanmamaktadır.

MYARGE Tasarım Yönetim Hizmetleri "beklenti ile sonucu" azami derecede uyumlu hale getirecek çalışma bütünlüğüne sahiptir. 

MYARGE Tasarım Hizmetlerini gerçekleştirirken Projenin Tip ve İhtiyaçlarına bağlı olarak Danışmanlık Hizmetlerini direkt veya dolaylı olarak sağlamaktadır.

Sağlanan Danışmanlık Hizmetleri şunlardır

 1. Alt Yapı Proje Danışmanlığı ( Pis Su, Yağmur Suyu Bağlantıları , Elektrik Şebeke Bağlantıları, Data ve Telefon bağlantıları ve bu işlerle ilgili şartname ve ihale paketlerinin hazırlanması)
 2. Cephe Danışmanlığı (Cephede mevcut olan tüm sistemlerin kesit ve detaylarının oluşturulması , Akustik , ısıl geçirgenlik hesaplarının yapılması , Şartname ve İhale paketlerinin hazırlanması)
 3. Akustik Danışmanlık (Standart Akustik konfor şartları ile Mimari -İç Mimari malzeme seçimlerinin uygunluğu ,Havalandırma Akustik hesapları  ve özel akustik konfor istenen her bir mahal için malzeme seçimi , şartname ve ihale dosyası oluşturma)
 4. Medikal Danışmanlık (Sağlık Tesislerinde yürürlükte olan yerel ve özel şartnamelere + sağlık tesisinin ihtiyaç listelerine göre  mimari-mekanik-iç mimari ve elektrik proje kontrollerinin yapılması , eksiklerin listelenmesi) 

Tasarım Yönetimi Hizmetimiz Asgari aşağıdaki kapsamlarda sunulmaktadır.


Koordinasyonlu (Superpozeli) Uygulama Projesi İşlem Aşamaları
 • Mimari Proje Konsept Kontrolü (özel ve genel mekansal ihtiyaç standartlarının kontrolü)
 • Mimari Şartname Kontrolü (Mekanik hesaplar, ihtiyaçlar ile uyumlu ürün seçimlerinin kontrolü)
 • Mekanik Şartname Kontrolü
 • Elektrik Şartname Kontrolü
 • İç Mimari Proje Konsept ve ihtiyaç Listesi kontrolü,
 • Mimari-İç Mimari Superpoze,
 • Mimari-Statik Superpoze,
 • Mekanik-Alt Yapı Proje Superpoze,
 • Statik-Mekanik Superpoze,
 • Mekanik-Elektrik-İç Mimari Superpoze,

Yapılan çalışmalar Check -List veya Kontrol Formuna işlenir. Uyumsuz olan her bir konu için UYGUNSUZLUK FORMU (NCR) hazırlanır. Projeyi hazırlayan müellife Check List ve NCR ler iletilir. Tüm Uygunsuzluklar(NCR) kapatılıp, Check List formunda  açık kalmadığında, Projeler "SORUMLU" Uygunluk beyanımız ile İşveren'e ve Sözleşmemizde var ise Yapım & İmalat gruplarına iletilir. Uygulama Döneminde olası  ek tespit ve ihtiyaçlar yine aynı metod ile işleme alınır.


Shop-Drawing Proje İşlem Aşamaları
 • Yüklenicilerden gelen Shop-Drawing lerin Koordinasyonlu Mimari ve diğer projelere göre kontrolü, onaylanması
 • istendiği takdirde (özel sözleşme ile icraa edilir) Yüklenici yerine Shop-Drawing Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi


As-Built Proje İşlem Aşamaları 
 • tamamlanmış projelerde As-built Hizmetleri
 • yapılmakta olan Projelerde As-Built Hizmetleri

şeklinde  2 grupta As-Built Proje Hizmetleri  verilmektedir.


Bize Hemen Mesaj İletebilirsiniz. TıklayınCopyrigt © 2022 MYARGE ®